АБЫЛАЙ ХАН АЛАҢЫНДАғы "БІРЖАН-САРА" ОПЕРАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ САПАР – ОРТАЛЫҒЫнда қонақта

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН "БУРАБАЙ БӘЙГЕ"